Den dětí u koní 2014

Připravili jsme pro děti oslavu jejich svátku. Všem návštěvníkům jsme předvedli čtverylku na ponících,

ukázku výcviku od začátků až po první skoky, potěšili jsme nejmenší pohádkou

 "O Honzíkoví a Mařence", povozili jsme je na malých i velkých koních

a třemi kočáry, pohostili v bufetu a umožnili si vyhrát drobné ceny a sladkosti.

Podívejte se!